zaterdag 19 januari 2019

Geef uw zienswijze op het luchthavenbesluit inzake Lelystad

Het ministerie van I&W roept mensen op om tot en met 21 februari hun reacties op dit luchthavenbesluit te geven in de vorm van een zogeheten zienswijze. 

Waarom een zienswijze indienen?

Het is twee voor twaalf. Over enkele maanden wil de minister een besluit nemen en dat kan zomaar betekenen dat we vanaf 2020 in Oost-Nederland in de herrie komen te zitten. En daarom moeten we massaal protest aantekenen tegen dit besluit.

​Een lekker eindje varen in de Weerribben? Weg! Uitslapen op zondagochtend? Dat kan niet meer. Een fijne wandeling op de Veluwe? Nooit meer in stilte. Want als Lelystad Airport opent met de laagvliegroutes, is het hier gedaan met de rust.

Het blijft belangrijk dat u uw stem laat horen tegen de verschrikkelijke plannen voor Lelystad Airport. Dat kan via deze website.

​Het is nog niet te laat. Reageer op de plannen die er op neerkomen dat tienduizenden vliegtuigen laag over onze mooie provincies te laten vliegen: Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland (en ook Noord-Holland, Brabant en Utrecht) gaan vliegen. Met alle geluidshinder, uitstoot en negatieve gevolgen voor onze leefomgeving, het milieu en de natuur.


Via deze link komt u terecht op de site waar u gemakkelijk de tekst kunt downloaden

https://www.zienswijzelelystadairport.nl/


Dit is de tekst welke kan worden gedownload.Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
Excellentie,

Hierbij ontvangt u mijn reactie op het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage.
De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf 2020 boven grote delen van Nederland laag wordt gevlogen. Dit is onacceptabel.
Mijn verbetervoorstel is: opschorting van de opening van Lelystad Airport, versnelde herindeling van het Nederlandse luchtruim en dan onderzoeken of Lelystad nog nodig is.

Mijn bezwaren tegen het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportagezijn zijn de volgende: 
 1. Laagvliegen mag niet de nieuwe norm worden in Nederland. Nergens in de wereld wordt er over zo’n lange afstand laag gevlogen. Dat is niet voor niets; het is op alle fronten onverantwoord.
 2. Laagvliegen gaat ten koste van waardevolle natuur-,  stilte- en Natura 2000-gebieden. Dit is in strijd met het beleid in onze provincies;
 3. Laagvliegen tast het woon- en leefklimaat in ernstige mate aan; 
 4. Laagvliegen zorgt voor geluidsoverlast voor honderdduizenden mensen;
 5. Laagvliegen tast de toeristische sector aan. De toeristische economie van vele gebieden in het oosten is gebaseerd op natuur, rust en recreatie. Laagvliegen betekent een ernstige aantasting van  deze kernwaarden. In het MER is deze economische gevolgschade niet in beeld gebracht. 
 6. Nut en noodzaak van een opening van Lelystad Airport op 1 april 2020 is onvoldoende aangetoond;
 7. De milieubelasting, veiligheids- en gezondheidsrisico’s die het gevolg zullen zijn van laagvliegen zijn niet of onvoldoende onderzocht;
 8. Laagvliegen en uitbreiding van de luchtvaart in zijn algemeenheid dragen negatief  bij aan klimaatverandering terwijl onze regering juist maatregelen daartegen zou moeten nemen.
 9. Ik ben het er niet mee eens dat ik nu alleen een zienswijze kan indienen tegen de actualisatie van het MER. Als ik in 2014 had geweten van de laagvliegroutes, had ik zeker toen al een zienswijze ingediend over het MER 2014. Ik verzoek u nu de zienswijzeprocedure op te rekken inclusief het MER 2014.
 10. Ik ben het er niet mee eens dat ik nu al een zienswijze in moet dienen terwijl er nog geen akkoord is van de Europese Commissie. 
 11. Ik ben het er niet mee eens dat de informatiebijeenkomsten pas in februari zijn. Dit verkort de termijn van 6 weken voor het indienen van een zienswijze. Ik verzoek u de zienswijzeprocedure te verlengen tot eind maart.
 12. Ik verzoek dat u in het luchthavenbesluit zelf vastlegt dat vrachtverkeer op Lelystad Airport niet is toegestaan.
 13. Ik verzoek u om in het MER alle milieu-effecten van alle vliegroutes en varianten in beeld te brengen. Niet alleen van de B+ route.
 14. Ik verzoek u de milieu-effecten van boven de 3000 voet op te nemen in het MER.
 15. Ik verzoek u om het ministerie opdracht te geven een 0-meting van het geluid onder laagvliegroutes te doen en het geluid van de eerste 2000 vliegbewegingen te meten en openbaar te maken, indien u toch besluit het vliegveld te openen.

Inloopbijeenkomst verkeersmaatregelen (gedeeltelijk) Herfterlaan, Kuyerhuislaan

Op dinsdag 22 januari 2019 is er een inloopbijeenkomst over
voorgenomen verkeersmaatregelen op de Kuijerhuislaan, Herfterlaan (gedeeltelijk), Helmhorstweg en Campherbeeklaan.


De inloopbijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum De Weijenbelt aan de
Campherbeeklaan 82 en is van 18.30 – 20.30 uur. U kunt komen op het moment dat u het beste past. U hoeft niet vanaf het begin aanwezig te zijn. Er zijn verkeerskundigen aanwezig om de plannen toe te lichten, eventuele vragen te beantwoorden en uw reacties te horen.


Verkeersmaatregelen Kuyerhuislaan, 
Helmhorstweg en gedeeltelijk Herfterlaanmaandag 7 januari 2019

Alzheimer, dagbesteding in en om het huis

Alzheimer Café Zwolle 15 januari 2019 Dagbesteding in en om het huis met 
Hildi KroesWijkverpleegkundige ICARE PG-team en casemanager dementie. 
Ze zal uitleggen dat alles al in en rond je huis dagbesteding is, kan zijn. Het 

belang ervan voor de persoon zelf als voor diens omgeving. Wat de (on) 

mogelijkheden zijn. En welke vormen er buitenhuis zijn en hoe de procedures

bv  dan werkt. Ook is er ruimte voor interactie. 
Het Alzheimer Café is in 

restaurant UrbanaWipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle en begint om 19 uur 

tot 21.00 uur. Vanaf 19.00 uur gaat de zaal open. 

Wij heten u van harte welkom.

woensdag 2 januari 2019

Das in het buitengebied van Zwolle

De berichten dat er dassen zijn in ons buitengebied zijn niet nieuw. 
Wat wel nieuw is dat wij ze nu op beeld hebben staan!

Geniet van de beelden van dit prachtige zeldzame dier.

                              klik op de foto voor het filmpje

https://youtu.be/fCSN75g97Vw 
Das in buitengebied van Zwolle


zaterdag 22 december 2018

Gerard Logtenberg Erelid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Volleybalvereniging Wijthmen op 19 november 2018 is Gerard Logtenberg in het bijzijn van Mieke benoemd tot Erelid van de vereniging.
Tevens is de sportzaal naar Gerard vernoemd.

Een stijlvol naambordje is naast de ingang van de zaal opgehangen.

Gerard Logtenberg zaal.

Gerard heeft zich altijd op bijzondere en enthousiaste wijze ingezet voor zowel de vereniging als de Wijthmense gemeenschap.
De volleybalvereniging wil Gerard op deze wijze bedanken voor al zijn inspanningen als vrijwilliger.


Ik rol de ‘Trekkerband’ door aan Wim Selles


In de nieuwe rubriek waar de trekker-liefhebbers elkaar de

pen (‘trekkerband’) doorgeven en waarbij ze beschrijven waar de band met de oude trekker vandaan komt. Wim Selles heeft heeft de trekkerband doorgerold gekregen van Wim Dijk.Eerst maar eens de echte feiten over de John Deere (510).

John Deere (1837-1886) is een Amerikaanse tractor- en landbouwmachinefabrikant. Het hoofdkantoor is gevestigd in Moline, Illinois. Het bedrijf is ooit gestart als kleine smederij in Grand Detour, Illinois. De eerste fabriek werd gesticht om een succesvolle uitvinding van John Deere te produceren; een stalen zelfreinigende ploeg.
John Deere van oorsprong uit Rutland, Vermont, vertrok in 1836 naar Grand Detour in Illinois. Dit stadje had geen eigen smid, wat het beroep van John Deere was. binnen twee dagen had Deere een smederij en een nieuw bedrijf opgericht. Naast hoefsmid repareerde hij hooiharken en ploegen. In Vermont maakte John Deere al ploegen gemaakt van gietijzer en toen hij voor het eerst in Illinois aankwam produceerde hij dezelfde ploegen. De bodemgesteldheid in Illinois verschilt van die in Vermont. In Vermont is de grond zandig en valt gemakkelijk weg van het ploegblad, maar in Illinois is de grond dikker en natter; het bleef bij de ploeg en moest door de boer worden weggeschraapt terwijl hij ploegde. Er zijn verschillende verhalen over de inspiratie voor Deere om de uitvinding te maken waar hij om bekend staat, de stalen ploeg. In één versie herinnerde hij zich hoe de tanden van gepolijst staal met een hooivork door hooi en grond bewogen en dachten dat hetzelfde effect voor een ploeg kon worden verkregen. Begin 1838 voltooide Deere zijn eerste stalen ploeg en verkocht deze 

aan een plaatselijke boer, Lewis Crandall. Crandall vertelde snel over zijn succes met de ploeg van Deere en twee buren plaatsten snel orders bij Deere. In 1841 produceerde hij 75 ploegen per jaar en 100 ploegen per jaar in 1876.

In de jaren erna werden de ploegen moderner met zitjes erop en in 1892 wordt op het bedrijf de eerste succesvolle tractor die door benzine werd aangedreven, getest. Pas later rond 1912 begon de uitbreiding in de tractorindustrie op gang te komen. De Waterloo Boy tractor werd in 1914 gebouwd en werd heel populair.
Zoals Wim al aangeeft is zijn John Deere 510 uit 1963 in Duitsland in elkaar gezet om precies te zijn in Mannheim, Baden-Württemberg.

Hij weegt 2131 kilo. De motor een 3 cylinder, 2,5 liter werd gebouwd in Saran, Frankrijk. De tractor is een 4 x 2 2 wieldrive.

Het heeft 10 versnellingen waarvan 3 achterwaarts.(Toch maar eens even bij Wim nagevraagd of dat misschien met snelheid heeft te maken. En het is inderdaad een ‘kruipversnelling’ en de twee andere zijn wat snellere gangen) De tractor heeft ook een speciale versnelling voor op de weg, dat hoef je niet te schakelen. Heel modern voor die tijd en heel comfortabel bij de huidige toertochten.)

 

De 510 was de opvolger van de Deere-Lanz 500 en de 510 werd opgevolgd door de John Deere 710.


Als John Deere deze tractor met rupsen en een enorme ploeg nog eens zou kunnen zien…(een van de nieuwste John Deere’s de 8400R heeft zo’n 435pk, 9 ltr motor en is een 6 cylinder. We hebben het dan wel over een tractor van meer als € 300.000,-)


Mijn naam is Wim SellesType tractor 510Jaartal 1963Aantal pk’s 40


Aantal cilinders 3Benzine/diesel/petroleum

Het is een diesel 
Het allereerste logo, met daarop het springende hert over een houtblok en het meest recente logo, waarbij het hert voor het springt in plaats van te landen. Het logo geeft de scherpere geweipunten, hoeken, gespierdheid en houding geven het handelsmerk een energieke, dynamische kant.
 
Waar komt de tractor vandaan? De John Deere komt uit Amerika maar is in Duitsland in elkaar gezet.Bijzonderheden aan de tractor?

Echt Amerikaans dus groot, zwaar en hoog op de wielen. Ook heeft het twee aftakassen achter. Een met 500 toeren en met 1000 toeren.Hoe lang in het bezit?

5 jaarHoe kom je aan deze tractor?

Ik heb deze gekocht in Winterswijk nadat ik het via marktplaats had gevonden.Wat heb je er allemaal aan gedaan?

Ik heb er heel veel aangedaan.

Nieuwe koppeling, cilinderbussen vervangen, .lagerschalen vernieuwd.

Olie keringen achteras vervangen.


Wat zou er eigenlijk nog aan moeten worden gedaan?

Hij Lekt nog wat olie bij de aftakasWat is echt het allermooiste aan deze tractor?

Zijn formaat en het geluid is toch wel heel mooi.Waar komt de liefde juist voor deze tractor vandaan?

Vroeger veel op gereden bij een boer waar ik veel hielp aan de Kamperzeedijk.

Wat had er nu beter aan gekund?

Het spuitwerk van de tractor is niet perfect maar dan hoef je hem ook niet elke dag te poetsen. Ook is de koude start slecht , maar eens vertelde me iemand dat dat niet erg is, want dan is het toch te koud om er op te zitten, en gelijk had hij.


Rijd je er veel mee?

Ik gebruik hem thuis regelmatig en rij ook graag een toertocht maar dan wel met mooi weer. Gezéllig met elkaar en lekker verhalen uit wisselen, of alles altijd waar is betwijfel ik soms.


Is dit echt je ultieme tractor of is het toch de ….

De Deutz is mijn favoriet die hadden wij thuis op de boerderij ook en dan het liefst  een Deutz D40s dat is een heel fijne tractor om mee te rijden.Ik rol de trekkerband door naar:

Mijn buurman Anton Pot.

(bron: Wikipedia, John Deere)

 Marianne ten Klooster